01

СТРАТЕГИЧЕСКИ

ЕКОЛОГИЧНИ

КОНСУЛТАЦИИ

АДРЕС

София, България ЕС

EMAIL

Телефон

01

Климатична фреска

Уъркшоп,
който за 3 часа ангажира всеки с климатичните промени

„Климатична фреска“ е уъркшоп, който се провежда под формата на игра и е разработен през 2015 г. от Седрик Ригенбах, френски специалист по климата, преподавател, консултант и бивш директор на The Shift Project – асоциация работеща за пост-въглеродни решения.

Създаден е изцяло въз основа на докладите на Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC). IPCC е орган на ООН, който осигурява научна информация по въпросите, свързани с измененията на климата като предоставя регулярни, научно обосновани оценки на климатичните промени, тяхното въздействие и бъдещи рискове, както и възможности за адаптиране и смекчаване на последствията.

Асоциация „Климатичната фреска“ (https://climatefresk.org/) е създадена през 2018 г. за разпространение на инструмента и знанието. Wind Of Change работи с мрежа от обучени фасилитатори, които провеждат играта в България на български, английски и френски език.

Екипна, научна и креативна

работилница, която позволява разбиране и осъзнаване на климатичните промени по забавен начин

Колективната интелигентност

на групата открива причинно-следствените връзки в промените на климата

Набор от 42 карти

всяка представяща един елемент от климатичните промени

Мотивираща

игра, след която участниците се ангажират с конкретни действия

Защо се случва глобалното затопляне? Първа опция: Прочетете доклада на Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC). Гарантиран резултат, но след като прочетете 2000 страници! Втора опция: Играйте Климатичната фреска. Тази игра позволява да разберете основните механизми на една безкрайно сложна система. Просто опитайте!
Жан-Марк Жанковиси
Член на Върховния съвет за климата на Франция

Как се играе Климатична фреска

how-to-play-1

Размишления - 1ч.30

Откриване и свързване на 42-те карти и подредба на фреската.

how-to-play-2

Креативност - 30 мин.

Осъзнаване на връзките и картината чрез творчески процес.

how-to-play-1

Обсъждане - 1 час

Споделяне на чувства, въпроси и позиции и обсъждане на индивидуални и фирмени действия.

0
участници в Климатичната фреска в България до септември 2023

Цел за 2023

да достигнем до 3500 души в България

Само за 2 години Климатичната фреска успя да изгради общност от

0
Участници
0
Езика
0
Страни
0
Фасилитатори

Made with Visme

Защо да участвате в Климатична фреска

Разбиране на климатичната проблематика с научен метод
Създаване на доверие и сътрудничество в един екип
Подготовка на стратегии и планове за действие
Обучение на хората за изграждане на споделено разбиране
Изграждане на колективната интелигентност на един екип
Стимулира устойчивото творчество на екипа

Участници във фреската

Какво казват участниците за играта

Свържете се с нас, за да участвате в играта самостоятелно или в екип

hello@wind-of-change.eu

Wind of Change

    Галерия